Компания

Название:

Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe
„STANDARD” sp. z o.o.

Адрес:

ul. Olszewskiego 10 20-481 LUBLIN

Телефон:

+48 817100500

Fax

+48 817100505

E-mail

www

www.standard.pl

Год основания:

1990

Уставной капитал 

54 112 zł

NIP

712-015-28-51

Regon

004163093

Название  KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069179

Nr KRS

NR KRS 0000069179 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS