Dane firmy

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe
„STANDARD” sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Olszewskiego 10 20-481 LUBLIN

Telefon

+48 817100500

Fax

+48 817100505

E-mail

www

www.standard.pl

Rok założenia

1990

Kapitał Zakładowy

54 112 zł

NIP

712-015-28-51

Regon

004163093

Nazwa KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069179

Nr. KRS

NR KRS 0000069179 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS