Polityka jakości

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANDARD” sp. z o.o. dba o wysoką jakość świadczonych usług, które spełniają potrzeby, oczekiwania naszych Klientów oraz odpowiadają obowiązującym wymaganiom ustawowym i przepisom prawnym.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego kadra jest merytorycznie przygotowana i posiada duże doświadczenie w handlu surowcami i odczynnikami chemicznymi dla wielu gałęzi przemysłu.

Mając na uwadze dalszy rozwój przedsiębiorstwa zmierzamy nie tylko do stałego wzrostu sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznych oraz umocnienia naszej pozycji na rynku, ale również do uzyskania trwałego zaufania naszych Klientów.

Nadrzędnym celem „STANDARD” sp. z o.o. jest zapewnienie obecnym oraz potencjalnym Klientom usług i towarów zgodnych z ich wymaganiami i oczekiwaniami.

Powyższe cele będziemy realizować zgodnie ze strategią spółki z uwzględnieniem kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron.

Realizując Politykę Jakości zobowiązujemy się do:

  • przeglądów i doskonalenia organizacji systemu zarządzania jakością

  • do ciągłego doskonalenia poziomu wykonywanych usług i dbania o wysoką jakość oferowanych przez nas towarów, gdyż w ten sposób zapobiegamy powstawaniu błędów
    i zmniejszamy ilość reklamacji

  • prowadzeniu działalności opartej na zasadach etyki biznesu i partnerskich relacjach z kontrahentami

  • zaangażowania wszystkich pracowników w sprawy jakości

  • zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy

Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego trwałego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.

Gwarantem realizacji zobowiązań i celów określonych w Polityce Jakości jest wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zarząd Spółki deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników.

POLITYKA JAKOŚCI NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA JEST DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STRON.

 

Lublin, dnia 27.10.2023 r.