Status dużego przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANDARD” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. O Przeciwdziałaniu Nadmiernym Opóźnieniom w Transakcjach Handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403).