Katalog A-Z

Cynku Mleczan

Synonimy sól cynkowa kwasu mlekowego, L-cynko-2- hydroksy propionian
Wzór chemiczny

C6H10ZnO6

Masa molowa

243,49

Numer CAS 103404-76-8
Numer WE 240-178-9
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: kryształy lub proszek
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 6-7 ( 1% r-r w 25 ° C )
Temperatura topnienia: > 200 °C
Temperatura rozkładu: > 200 ° C
Temperatura zapłonu: nie określa się
Temperatura samozapłonu: brak
Gęstość nasypowa: 900 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 5,3 g ( 100g H2O w 25 ° C )

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć