Katalog A-Z

Cynku Undecylenian

Synonimy sól cynkowa kwasu undecylenowego
Wzór chemiczny

C11H20O2*0,5Zn

Masa molowa

184,28

Numer CAS 557-08-4
Numer WE 209-155-0
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, półprodukt do syntezy.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 116 - 121 ºC
Temperatura wrzenia: nie określona
Temperatura zapłonu: > 100 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
- dolna:
- górna:
Rozpuszczalność: w wodzie nie rozpuszcza się

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć