Katalog A-Z

Cyrkonu Krzemian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

ZrSiO4

Masa molowa

151,3

Numer CAS 14940-68-2
Numer WE 239-019-6
Zastosowanie przemysł chemiczny, przemysł ceramiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: kremowa do białej
Zapach: bezwonny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 2250 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość nasypowa: 1 - 3 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć