Katalog A-Z

Dekabromodifenyloetan

Synonimy 1,2-bis(pentabromofenylo)etan, 1,1`(etano-1,2-diylo)bis(pentabromobenzen)
Wzór chemiczny

C14H4Br10

Masa molowa

971,22

Numer CAS 84852-53-9
Numer WE 284-366-9
Zastosowanie środek zmniejszający palność
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć