Katalog A-Z

Diosmina

Wzór chemiczny

C28H32O15

Masa molowa

608,54

Numer CAS 520-27-4
Numer WE 208-289-7
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć