Katalog A-Z

Elektrokorund

Synonimy tlenek glinu topiony
Wzór chemiczny

Al2O3

Masa molowa

101,94

Numer CAS 1344-28-1
Numer WE 215-691-6
Zastosowanie ścierniwo
Właściowości

Wygląd: substancja krystaliczna
Postać:klinkier, ziarno, proszek
Barwa:brązowy, szary, biały, różowy
Zapach: bez zapachu
Zmiana stanu fizycznego: topi się w temperaturze ok.2000°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
Granica wybuchowości: nie dotyczy
Ciężar właściwy: około 3,7-4,3 g/cm3
Gęstość nasypowa: 0,5 - 2,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny
pH: nie dotyczy.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć