Katalog A-Z

Emulsje Silikonowe

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie Jako środek oddzilejący w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych,<br />odlewnictwie,<br />Jako dodatek do środków polerujących do mebli i podłóg,<br />Jako dodatek do past, politur w przemyśle chemii gospodarczej, samochodowym <br />Do stabilizowania wyr
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: biała
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH: 7
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zapłonu: >215°C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość (20°C): około 1 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nieograniczona
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć