Katalog A-Z

Fruktoza

Wzór chemiczny

C6H12O6

Masa molowa

180,16

Numer CAS 57-48-7
Numer WE 200-333-3
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć