Katalog A-Z

Glinu Fluorek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

AlF3x3H2O

Masa molowa

138,02

Numer CAS 15098-87-0
Numer WE 232-051-1
Zastosowanie odczynnik analityczny, produkcja substancji.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak danych
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość względna: 2,88 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć