Katalog A-Z

Glinu Tlenek

Synonimy tlenek glinu, tritlenek glinu, korund
Wzór chemiczny

Al2O3

Masa molowa

101,96

Numer CAS 1344-28-1
Numer WE 215-691-6
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Właściwości podstawowe
Stan skupienia w temp. 20 ° C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 2015°C
Temperatura wrzenia: 2980°C
Gęstość: 3,97 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: –
Prężność par w temp. 2158 ° C: 1,3 hPa
Stężenie pary nasyconej: –
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: słabo rozpuszcza się w kwasach i alkaliach.
Właściwości dodatkowe
Ciepło właściwe: 0,77 J/(g·K)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 1,07 J/g

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć