Katalog A-Z

Glukozaminy Siarczan

Synonimy -
Wzór chemiczny

(C6H14NO5)2SO4*2KCL

Masa molowa

605,52

Numer CAS 38899-05-7
Numer WE -
Zastosowanie przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do kremowej
Zapach: bez wyraźnego zapachu
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gestość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: brak danych
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć