Katalog A-Z

Guma Ksantanowa

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 11138-66-2
Numer WE 234-394-2
Zastosowanie stosowana jest jako zagęstnik
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały lub beżowy
Zapach: charakterystyczny
pH: 6,0-8,0
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danyc
Gęstość nasypowa: 650-850 kg/m3
Rozpuszczalność:
- rozpuszcza się w ciepłej wodzie
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć