Katalog A-Z

Ichtiol

Synonimy amonowy sulfobituminian, ichtammol, ichtyoleum, bituminol, isarol
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8029-68-3
Numer WE 232-439-0
Zastosowanie Przemysł farmaceutyczny, do produkcji preparatów medycznych i podobnych preparatów do stosowania miejscowego u zwierząt i ludzi.
Właściowości

Postać: gęsta ciecz
Kolor: ciemnobrunatny
Zapach: charakterystyczny
pH (20°C): 6,0-7,5
Temperatura topnienia: nie określono
Temperatura wrzenia: nie okreslono
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość (g/cm3): 1,040-1,085
Rozpuszczalność:
- w wodzie w 20°C: rozpuszcza się
- w etanolu w 20°C: trudno rozpuszcza się

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć