Katalog A-Z

Inozytol

Wzór chemiczny

C6H12O6

Masa molowa

180,16

Numer CAS 87-89-9
Numer WE 201-781-2
Zastosowanie Przemysł chemiczny, farmaceutyczny.<br />
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
pH: 5-7 10% r-r w 20 ºC
Temperatura topnienia: 224-227 ºC
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 0,63 g/cm3 (20ºC)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 250 g/l (20 ºC)
- w innych rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć