Katalog A-Z

Izopropylu Palmitynian

Wzór chemiczny

C19H38O2

Masa molowa

298,5

Numer CAS 142-91-6
Numer WE 205-571-1
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć