Katalog A-Z

Kaolin

Synonimy kaolinum
Wzór chemiczny

Al2O3*mSiO2*nH2O

Masa molowa

-

Numer CAS 1332-58-7
Numer WE 310-194-1
Zastosowanie Ceramika (wyroby sanitarne, płytki podłogowe, płytki ścienne, dachówki, porcelana, zastawa stołowa, wyroby ogniotrwałe), papier i karton, włókno szklane, farby, plastik i guma, kleje i szczeliwa, materiały budowlane i cement, pożywienie dla zwierząt, nawo
Właściowości

Forma: ciało stałe (proszek)
Kolor: biały, biało-kremowy
Zapach: bez zapachu
pH: ok. 4,5 (400 g/l/, 20 °C)
Temperatura topnienia: 1550°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości:
Gęstość: 2,65 g/cm3
Ciśnienie pary: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nie rozpuszcza się
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak da nych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć