Katalog A-Z

Karboksymetyloceluloza (CMC)

Synonimy sól sodowa karboksymetylocelulozy
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 9004-32-4
Numer WE -
Zastosowanie przmysł chemiczny, spożywczy, chemia gospodarcza.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały do jasnokremowego
Zapach: bez zapachu
pH: 8-10 ( r-r 1 % )
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: > 280 °C
Granice wybuchowości: nie oznaczone
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalna w 20 °C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć