Katalog A-Z

Klej Skórny

Numer CAS 9000-70-8
Numer WE 232-554-6
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: od żółtej do ciemno-brązowej
Zapach: lekko słodki, typowy
pH: 5,5-8
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć