Katalog A-Z

Koncentrat Perłowy

Synonimy perliko
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie chemia gospodarcza
Właściowości

Postać: gęsta ciecz
Kolor: biały z perłowym połyskiem
Zapach: słaby, praktycznie bez zapachu
Wartość pH: 6-9
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: ok. 100 °C
Temperatura zapłonu: substancja niepalna
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Rozpuszczalnośc w wodzie: rozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć