Katalog A-Z

Ksylitol

Synonimy D-xylo-Pentane-1,2,3,4,5-pentol
Wzór chemiczny

C5H12O5

Masa molowa

152,17

Numer CAS 87-99-0
Numer WE 201-788-0
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 94 °C
Temperatura wrzenia: 216 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność: w wodzie - łatwo rozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć