Katalog A-Z

Kwas 12-Hydroksystearynowy

Synonimy kwas 12 H S A; 12 H S A
Wzór chemiczny

C18H36O3

Masa molowa

300,49

Numer CAS 106-14-9
Numer WE 203-366-1
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Stan skupienia w temp.20°C: ciało stałe ( płatki )
Barwa: jasnobrązowa ( bursztynowa )
Zapach: charakterystyczny zapach kwasów tłuszczowych
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 74 ÷ 80°C wg innych danych 145 °C
Temperatura wrzenia: rozkład
Temperatura zapłonu: 210 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć