Katalog A-Z

Kwas Alkilobenzenosulfonowy (ABS)

Synonimy ABS
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 85536-14-7
Numer WE 287-494-3
Zastosowanie Jako środek powierzchniowo czynny w produkcji detergentów.
Właściowości

Postać: lepka ciecz
Kolor: brązowy
Zapach:charakterystyczny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: nie określona
Temperatura wrzenia: 189 °C
Temperatura zapłonu: 207 °C
Temperatura samozapłonu: 410°C
Gęstość: 1,08 g/cm3 (20°C)
Lepkość: około 1,3 Pa*s
Rozpuszczalność:
w wodzie rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalnyLog P(o/w): 2 (23°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć