Katalog A-Z

Kwas Fosforowy

Synonimy kwas fosforowy, kwas ortofosforowy, kwas fosforowy(V)
Wzór chemiczny

H3PO4

Masa molowa

97,995

Numer CAS 7664-38-2
Numer WE O231-633-2
Zastosowanie Dodatek spożywczy, półprodukt, odczynnik laboratoryjny, rozpuszczalnik odkamieniający, inhibitor korozji, środek do regulacji pH, środek odtłuszczający, nawozy.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: bezwonny
pH: < 1 (20°C)
Temperatura topnienia: -18°C - +27°C (75-93%)
Temperatura wrzenia: 135°C - 171 °C
Gęstość w temp. 20°C: 1,574 - 1,791 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,4
Prężność par w temp. 20°C: 0,04 hPa
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć