Katalog A-Z

Kwas Glikolowy

Synonimy kwas hydroksyoctowy, kwas hydroksyetanowy
Wzór chemiczny

C2H4O3

Masa molowa

76,05

Numer CAS 79-14-1
Numer WE 201-180-5
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Postać: klarowna ciecz
Barwa: bezbarwna do jasnożółtego
Zapach: słaby charakterystyczny
pH: 0,1 (25°C)
Temperatura topnienia: 10°C
Temperatura wrzenia: 112°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,26 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć