Katalog A-Z

Kwas H

Synonimy 1-amino-8-naphthol-3,6-disulphonic acid, monosodium salt
Wzór chemiczny

C10H9NO7S2Na

Masa molowa

342,23

Numer CAS 5460-09-3
Numer WE 226-736-4
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: beżowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 3 (11 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: <380°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: <400°C
Temperatura zapłonu: <200°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Ciężar nasypowy: :~ 550 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 357 g/l (20°C), 587g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć