Katalog A-Z

Kwas Mlekowy

Synonimy Kwas 2-hydroksypropionowy 50-80%
Wzór chemiczny

C3H6O3

Masa molowa

90.08

Numer CAS 598-82-3
Numer WE 209-954-4
Zastosowanie Stosowany jako zakwaszacz, modyfikator pH, środek zapachowy, środek konserwujący żywność i najpoje, jako naturalny antybiotyk w paszach, jako środek czyszczący, antyseptyczny, dezynfekujący w środkach czyszczących i biobójczych, jako półprodukt do produkc
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna do żółtawej
Zapach: kwaśny
pH: 2,8 (10g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia:
kwas melkowy 80% - 122 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie zapalny
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Lepkość dynamiczna:
kwas mlekowy 80% - 20-40 mPa*s
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość:
kwas mlekowy 80% - około 1,2 g/cm3 (20°C)
kwas mlekowy 50% - około 1,1 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: bez ograniczeń
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć