Katalog A-Z

Kwas P-Toluenosulfonowy (PTS)

Synonimy kwas metylobenzenosulfonowy, kwas p- toluenosulfonowy monohydrat
Wzór chemiczny

C7H8O3S*H2O

Masa molowa

190,22

Numer CAS 6192-52-5
Numer WE 203-180-0
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa:biała do lekko różowej
Zapach: swoisty
Wartość pH: brak danych
Temperatura wrzenia: 140 °C
Temperatura topnienia: 97-98 °C
Temperatura zapłonu: 180 °C
Temperatura samozapłonu: 600 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość nasypowa: 592 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 700g/l (°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Log P(o/w): 0,9

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć