Katalog A-Z

Kwas Stearynowy

Synonimy oktadekainowy kwas, stearyna
Wzór chemiczny

C18H36O2

Masa molowa

284,47

Numer CAS 57-11-4
Numer WE 200-313-4
Zastosowanie przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: zjełczały
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 67°C
Temperatura wrzenia: 383°C przy 20 hPa 232°C
Temperatura samozapłonu: 395°C
Temperatura zapłonu: 196°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 0,94 g/cm3 ( 20°C )
Ciężar nasypowy: około 400 – 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol około 50 g/l (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć