Katalog A-Z

Kwas Szczawiowy Uwodniony

Synonimy kwas etanodiowy
Wzór chemiczny

C2H2O4*2H2O

Masa molowa

126,07

Numer CAS 6153-56-6
Numer WE O205-634-3
Zastosowanie półprodukt, wybielacze, środki garbujące, środek pomocniczy w przetwórstwie, regulator pH, obróbka powierzchni, odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 0,7 - 1 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 101°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 0,813 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 108 g/l (25 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol
Log P(o/w): -1,7 (23 °C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć