Katalog A-Z

L-Karnityna

Wzór chemiczny

C7H15NO3

Masa molowa

161,2

Numer CAS 541-15-1
Numer WE 208-768-0
Zastosowanie przemysł paszowy, kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: biała do beżowej
Zapach: przypominający aminy
Wartośc pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Rozpuszczalność: w wodzie - preparat jest dobrze rospuszczalny, nośnik nie rozpuszcza się
w etanolu - preparat jest dobrze rospuszczalny, nośnik nie rozpuszcza się

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć