Katalog A-Z

Magnezu Glukonian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C12H22O14Mg

Masa molowa

414,60

Numer CAS 3632-91-5
Numer WE 222-848-2
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: proszek
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
Wartość pH: 7,3 ( roztwór 50 g/l H2O
Temperatura samozapłonu: > 140 ° C
Temperatura rozkładu: 140 ° C
Temperatura zapłonu: brak zastosowania
Właściwości wybuchowe: nie posiada
Gęstość: 500-700 kg/m3
Rozpuszczalność:rozpuszczalny w wodzie 160 g/l, 20 °C
Zmiany stanu fizycznego: brak zmian w stanie skupienia aż do procesu spalania.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć