Katalog A-Z

Magnezu Mleczan

Synonimy sól magnezowa kwasu mlekowego
Wzór chemiczny

C6H10MgO6

Masa molowa

202.4

Numer CAS 18917-93-6
Numer WE 242-671-4
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: kryształy lub proszek
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 5-8 ( 4% r-r w 25 ° C )
Temperatura topnienia: > 200 °C
Temperatura dekompozycji: > 200 ° C
Temperatura zapłonu: nie określa się
Temperatura samozapłonu: żaden
Wybuchowość: nie określa się
Gęstość nasypowa: 500 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 5,2 g ( 100g H2O w 25 ° C )

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć