Katalog A-Z

Acetyloetylenodiamina

Synonimy N,N-etyleno-bis(N-acetyloamid)
Wzór chemiczny

C10H16N2O4

Masa molowa

228,0

Numer CAS 10543-57-4
Numer WE 234-123-8
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: zielona lub niebieska lub biała
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 240
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: barak danych
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: 420 - 550 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: w temperaturze 40 3g/l

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć