Katalog A-Z

Antyutleniacz TMQ

Synonimy Antyutleniacz TMQ; Antyutleniacz RD; Antyutleniacz HS; Acetonanil N; 1,2-dihydro-2,2,4-trójmetylochinoliny homopolimer; TDQP; TMQ; Flektol TMQ.
Wzór chemiczny

(C12H15N)n

Masa molowa

-

Numer CAS 26780-96-1
Numer WE 500-051-3
Zastosowanie Przeciwutleniacz, stabilizator, inhibitor polimeryzacji w przemyśle gumowym.
Właściowości

Postać:ciało stałe
Kolor: jasno brązowy do brunatnego
Zapach: słaby
pH: brak danych
Temperatura topnienia: ok 80°C
Temperatura wrzenia: ok. 285 -290°C (rozkład)
Temperatura zapłonu: 210°C
Temperatura samozapłonu: 475°C
Gęstość: 1,05 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Rozpuszczalny w: toluenie, chloroformie, etanolu, acetonie.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć