Katalog A-Z

Manganu Octan

Wzór chemiczny

(C2H3O2)2Mn*4H2O

Masa molowa

245,1

Numer CAS 6156-78-1
Numer WE 211-334-3
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: różowo - czerwona
Zapach: bez zapachu, możliwy lekki zapach octu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 58°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,589 g/cm3 (w 20°C).
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć