Katalog A-Z

Manganu Siarczan

Synonimy siarczan manganawy jednowodny
Wzór chemiczny

MnSO4*H2O

Masa molowa

169,01

Numer CAS 10034-96-5
Numer WE O232-089-9
Zastosowanie Odczynnik laboratoryjny, w produkcji innych związków manganu; półprodukt, obróbka powierzchniowa, produkcja nawozów.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: różowy
Zapach: bez zapachu
pH: 3-3,5 (50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia: 700 °C
Temperatura wrzenia: 850 °C z rozkładem
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,9 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 393 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć