Katalog A-Z

Masło Kakaowe

Synonimy ekstrakt kakaowy, olej kakaowy
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8002-31-1
Numer WE 283-480-6
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny, chemii gospodarczej, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: stała masa lub oleista ciecz
Barwa: od białej do różowej
Zapach: słaby
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: 0,882 - 0,898 g/cm3 (40°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć