Katalog A-Z

Askorbylu Palmitynian

Synonimy askorbinian palmitylu
Wzór chemiczny

C22H38O7

Masa molowa

414,54

Numer CAS 137-66-6
Numer WE 205-305-4
Zastosowanie dodatek do stabilizacji środków spożywczych, antyutleniacz.
Właściowości

Postać: proszek
Kolor: biały do żółtawego
Zapach: lekko cytrusowy
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 110 - 117 °C
Temperatura wrzenia: > 250 °C (rozkład)
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość nasypowa: około 240 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: słabo rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza sie w metanolu i etanolu.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 6 (obl.)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć