Katalog A-Z

Melamina

Synonimy 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
Wzór chemiczny

C3H6N6

Masa molowa

126,1

Numer CAS 108-78-1
Numer WE 203-615-4
Zastosowanie Przemysł chemiczny, produkcja: żywic, lakierów, farb, klejów, tworzyw sztucznych, laminatów.
Właściowości

Postać: ciało stałe (proszek)
Barwa: biała
Zapach: bezwonny
pH: 7,5 - 8,5 ( 20°C, 20g/l r-r wodny)
Temperatura wrzenia: melamina sublimuje w 354°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par (20°C): 4,7*10-8 Pa
Gęstość: 1,547 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 3,1 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - 0,06 g/l (30°C).

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć