Katalog A-Z

Aspartam

Synonimy ester metylowy L-asparagino-L-fenyloalaniny, E51
Wzór chemiczny

C14H18N2O5

Masa molowa

294,31

Numer CAS 22839-47-0
Numer WE 245-261-3
Zastosowanie przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: brak, słodki smak
pH (0,8% r-r): 4,5 - 6,0
Temperatura topnienia: ok. 250°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granica wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość nasypowa: ok. 150 - 650 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: ok 10g/l w 20°C
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć