Katalog A-Z

Miedzi Glukonian

Synonimy Sól miedziowa kwasu glukonowego.
Wzór chemiczny

C12H22O14Cu

Masa molowa

453,84

Numer CAS 527-09-3
Numer WE 208-408-2
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: jasnoninebieska
pH: ok.4,6 (10g/l)
Temperatura topnienia: 155-157°C
Temperatura rozkładu: >160°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość nasypowa: 450-550 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 500 g/l (w 20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć