Katalog A-Z

Azorubina

Synonimy 4-hydroksy-3-[(4-sulfonianonaftylo)azo]naftalenosulfonian dwusodu
Wzór chemiczny

C20H12N2Na2O7S2

Masa molowa

502,44

Numer CAS 3567-69-9
Numer WE 222-657-4
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe (proszek)
Barwa: czerwona do kasztanowej
Zapach: brak
pH: 6-8
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny: 120 g/l
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć