Katalog A-Z

Oktylododekanol

Synonimy guerbet alkohol
Wzór chemiczny

C20H42O

Masa molowa

298,0

Numer CAS 5333-42-6
Numer WE 226-24-29
Zastosowanie przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: płynna
Zapach: bezwonny
Barwa : bezbarwny
Wartość pH: brak danych
Temperatura zapłonu: 180 - 200°C
Gęstość (20°C): 0,83 - 0,85 g/cm3
Lepkość dynamiczna (Hoeppler;20°C): 58 - 64 mpa.s
Rozpuszczalność jakościowa w wodzie(20°C): nierozpuszcalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć