Katalog A-Z

Olej Rzepakowy

Wzór chemiczny

brak

Masa molowa

brak

Numer CAS 8002-13-9
Numer WE 232-299-0
Zastosowanie przemysł chemiczny i kosmetyczny, produkcja tworzyw sztucznych, farb, lakierów, świec, wosków, smarów, emulgulatorów, przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: przeźroczysta, jasnożółta lub żółta
Zapach: nikły, swoisty
Temperatura zapłonu: >300°C
Gęstość: 0,900-0,915 g/cm3
Ropuszczalność
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalny
Wartość pH: obojętny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć