Katalog A-Z

Olej z Nasion Bawełny

Synonimy INCI: Gossypium herbaceum Seed Oil
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8001-29-4
Numer WE 232-280-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: żółta
Zapach: charaktrystyczny
pH: brak danych
Gęstość (w 20°C ) : 0,914-0,922 g/cm3
Ciężar nasypowy: brak danych.
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: > 300 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: >350°C
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalna
- w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalna w olejach oraz rozpuszczalnikach organicznych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć