Katalog A-Z

Olej z Pestek Brzoskwiń

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8002-78-6
Numer WE -
Zastosowanie przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciecz (przejrzysta)
Barwa: jasno żółty
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH : brak danych
Temperatura wrzenia: >250 ° C
Temperatura zapłonu: >250 ° C (pojemnik zamknięty)
Temperatura samozapłonu: brak danych
Ciężar właściwy (20°C): 0,911-0,924
Punkt załamania światła 20 ° C: 1,467-1,478
Rozpuszczalność 20 ° C: w wodzie nierozpuszczalna
Substancja rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych oraz olejach

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć